Leiderschap en visie

De school voldoet aan het criterium: Er is een school breed ICT beleid dat een visie en strategie weergeeft en dat een positieve houding ten opzichte van het gebruik van ICT in de school uitdrukt. Het beleid richt zich op het curriculum, bevat plannen om iedereen toegang te geven tot ICT en omvat veiligheid op het Internet.

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)