ICT Cultuur in School

De school voldoet  aan het criterium: Men is zich ervan bewust dat ICT een impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs en op de houding en het gedrag van de leerlingen en dat van de brede schoolgemeenschap.

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)